Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271)

  

Dane osobowe
Dane do korespondencji
Status zawodowy
Rodzaj uczestnictwa w Konferencji
Zgody formalne

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi informacji handlowej, w tym informacji marketingowych drogą elektroniczną przez Asteriamed Bielski Wardziński sp.j.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (zarówno usług własnych jak i podmiotów trzecich) przez Asteriamed Bielski Wardziński sp.j. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.